Obiective turistice în comuna Pârscov

Trasee turistice:

Parscov -sat Badila – Valea Buzaului – Dealul Ursoaia, Botanu, Ciolanu-raul Buzau – Odaile (lac) – stanci de calcar „Sarea lui Buzau” rezervatie geologica 40 blocuri de calcar- „Brecia sarii” jurasic superior.

Obiective turistice pe raza comunei Pârscov

CASA MEMORIALĂ ''VASILE VOICULESCU'' PÂRSCOV

Expoziţia memorială se găseşte în satul în care s-a născut la 13 octombrie 1884 poetul, dramaturgul, publicistul şi editorul Vasile Voiculescu, personalitate remarcabilă a literaturii româneşti.

Aceasta oferă posibilitatea vizitatorilor de a–şi crea o imagine sugestivă asupra evoluţiei în timp a scriitorului, bogata şi diversa lui activitate literară, publicistică şi editorială.

Reconstituită între anii 1986-1988, după modelul vechii locuinţe, noua clădire a devenit casă memorială în 1996.

Ulterior, colecţia s-a îmbogăţit cu lucrări şi obiecte donate de familie, cu mobilier recondiţionat şi completat cu piese specifice perioadei în care scriitorul a locuit aici.

Sunt expuse documente personale – legitimaţii, brevete, acte de stare civilă şi de studii, teza de doctor în medicină; fotografii de familie; obiecte de colecţie (minerale, ceramică şi diverse obiecte din lemn); tablouri, desene, schiţe în creion şi tuş, acuarele, icoane pe sticlă; mobilier (pat, mese, dulapuri, piedestal, oglindă de perete); textile (covor, cuverturi, feţe de masă); obiecte personale – periuţa de dinţi şi ilicul folosite în timpul detenţiei, ochelari, schiuri; volume de poezii şi proză; patefon etc.

Peste cele 200 exponate aflate în casa memorială, împreună cu alte obiecte şi documente aflate în depozitul Muzeului Judeţean Buzău, reprezintă un inestimabil fond documentar ce reflectă momente din viaţa şi activitatea renumitului scriitor, al cărui nume a fost atribuit Bibliotecii Judeţene din Buzău.

În memoria sa, în curtea casei, la 13 octombrie 1974, cu prilejul aniversării a 90 de ani de la naştere, a fost dezvelit un bust din bronz, opera sculptorului Oscar Han.

SAREA LUI BUZĂU-BLOC DE CALCAR MESOSOIC

Rezervatia geologica si paleontologica este situată între localitatile Parscov si Badila, pe Valea Buzaului.Rezervaţia ocupă o suprafaţă de până la trei hectare şi este formată din 40 de blocuri de calcare şi conglomerate, de forme şi dimensiuni variate, ce aparţin Jurasicului superior, Mezozoicului şi Cretacicului. Locul a fost declarat arie protejată prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate).
Este încadrată şi în categotia IV IUCN  (Uniunea Mondială pentru Conservarea Naturii) drept aria naturală protejată în vederea conservării unor habitate şi specii naturale importante din punct de vedere geologic, paleontologic şi floristic.Volumele blocurilor de calcare ajung până la 400 mc, acestea având o culoare cenuşie-albicioasă şi prezentînd urmele eroziunii (fisuri orizontale şi oblice). Interesant este că, în arealul rezervaţiei, în stratele de rocă sedimentară, s-au descoperit resturi fosile de melci, corali, moluşte, foraminifere, gastereopode (Nerinea), amoniţi (perisphinctes), radiolari, calpionele, atribuite Jurasicului.Conglomeratele de calcar au înălţimi între trei şi opt metri şi se află, sub aspect geologic, într-o zonă unde nu există masiv de calcare.Calcarul marin provine mai ales din depozitele sărurilor de carbonat de calciu şi cu intruziuni de calcar biogen şi coraligen. Acestea amintesc de acoperirea zonei de către apele mării, dar şi de fenomenele tectonice care au comprimat depozitele marine şi, prin presiune şi căldură, le-au sudat în masa omogenă a blocurilor. Fenomenele au fost urmate de cutări care au ridicat fundul mării şi au rupt arcul subcarpatic de curbură, determinând revărsarea lacului Cislău într-un curs ce a erodat şi dezgolit blocurile de calcar. Masivele de calcar formează astăzi o privelişte splendidă, stranie şi fotogenică, dar pe care o poţi vizita doar respectînd o serie de reguli impuse de organizaţia ce manageriază rezervaţia şi de autorităţile locale.
Rezervaţia naturală „Blocurile de calcar de la Bădila” este administrată de Agenţia pentru protecţia Mediului Buzău.

Galerii foto